Однією з провідних галузей тваринництва в Україні на сьогодні є свинарство. Ця галузь розвивається, а її продукція достатньо успішно конкурує із закордонною продукцією на продовольчому ринку України.

Проте в галузі свинарства є чимало проблем. На крупних свинокомплексах найбільшу проблему становлять інфекційні респіраторні та шлунково-кишкові захворювання. Діагностика, профілактика та ліквідація їх у зв’язку з поліетіологічністю, розмаїттям асоційованих, змішаних, секундарних, факторних інфекцій вирішується досить складно. Незважаючи на створення ефективних хіміотерапевтичних препаратів для лікування свиней та профілактики, питання успішної боротьби з деякими хворобами залишаються й досі актуальними. До таких захворювань відносять набрякову хворобу свиней, яка завдає значних економічних збитків свинарським господарствам.

Набрякова хвороба (коліентеротоксемія) – хвороба поросят з гострим перебігом, яку реєструють після відлучення. Вона характеризується серозними набряками тканин, гастроентеритом і часто летальним результатом. Сприяючими факторами хвороби є раннє відлучення поросят від свиноматок, різкі зміни умов утримання та годівлі, що призводить до стресу. В свою чергу відбуваються зміни кишкової мікрофлори. Вони характеризуються появою токсичних бета-гемолітичних колібактерій замість непатогенних штамів кишкової палички. Токсини, які продукують бета-гемолітичні колібактерії надходять з кишечника у кров та спричинюють пригнічення захисних функцій організму, порушують функції нервової системи. Набрякову хворобу реєструють у багатьох країнах Європи, Північної та Південної Америки, Австралії, України. Кількість неблагополучних пунктів в Україні щодо цієї хвороби збільшилась з 76 в 2011 році до 220 в 2012 році, летальність – з 21,2% в 2011 році до 46,7% в 2012 році. За даними Державної ветеринарної та фітосанітарної служби в Україні за 2012 рік в переліку хвороб свиней набрякова хвороба посідає 5-е місце, питома вага її складає 1,62 % від загальної кількості заразних хвороб свиней.

Вивченню етіології набрякової хвороби поросят присвячено багато досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Незаперечним фактом є те, що збудником колібактеріозу поросят є ентеропатогенні штами кишкової палички – Escherichia coli. Сприяючими факторами виникнення патології є порушення норм та якості годівлі, різноманітні патогени – віруси, вібріони, лістерії та інші види мікроорганізмів, але основну роль більшість дослідників відводять гемолітичній паличці Escherichia coli.

На набрякову хворобу поросята хворіють після відлучення. У літературі є повідомлення про захворювання і молодих тварин – поросят-сисунів. У поросят після відлучення встановлено різке збільшення ентеропатогенних штамів кишкової палички. Досить цікава динаміка: кількість поросят бактерієносіїв ентеропатогенних штамів кишкової палички перед відлученням (у віці 26 днів) складає 67,5%, через 2 доби після відлучення – 84%, а у віці 31–32 та 35–58 днів – відповідно 96–100%.

Потрапляючи в організм, ентеропатогенні штами кишкової палички у тонкому кишечнику інтенсивно розмножуються, виділяючи токсини, які зумовлюють розвиток запальної реакції. Наявність у патогенних штамів коліцинів (А, В, С, D тощо) створює для них селективні переваги виживання. Особливості механізму дії Escherichia coli на слизову оболонку кишок пов’язують із наявністю у бактерій антигену К-88, К-99 та ін., які мають війки (pili). Якщо у свинопоголів’я господарств циркулюють патогенні штами з адгезивним антигеном, то Escherichia coli швидко колонізують слизову оболонку кишкового каналу тварин, де розмножуються і виділяють токсини (гемолізин, некротоксин, коагулазу, летальний та нейротоксин), які потрапляють у кров. Інкубаційний період хвороби триває від кількох годин до двох діб. Реєструють надгострий та гострий перебіг захворювання. На основі проведених експериментів доведено, що клінічні ознаки хвороби залежать від індивідуальної реактивності організму тварин. У хворих тварин відмічають синюшність вух, черева, паху, хитку ходу, набряк вій, підщелепної ділянки, нижньої частини тулуба та інших органів. Характерною ознакою є пронос. Фекалії рідкі, сірувато-білі або жовто-сірі з міхурцями газу.

За патологоанатомічного розтину відмічають виснаженість трупів, дегідратацію тканин. Слизова оболонка тонкого кишечника у стані катарального, рідше геморагічного запалення. Лімфатичні вузли брижі збільшені, соковиті. Діагноз встановлюють комплексно, враховуючи епізоотологічні дані, клінічні ознаки, результати патологоанатомічних змін, лабораторних досліджень. Найбільш доцільна комплексна профілактика захворювання, що ба-
зується на системі організаційно-господарських, зоотехнічних, ветеринарно-санітарних заходів і комплексі із застосуванням антимікробних засобів.

Отже, практикою доведено, що для попередження набрякової хвороби необхідно суворо дотримуватися правил санітарії та технології годівлі тварин. Лікування поросят із клінічними ознаками (набряки, плавальні рухи, параліч кінцівок) майже не ефективне та призводить лише до невиправданих витрат.

Проводять лікування тих тварин, які знаходилися в контакті з хворими, в яких вже є виражені клінічні ознаки набрякової хвороби. При цьому необхідно:

• ізолювати тварин;
• утримувати першу добу на голодній дієті (витримати
тварин, давати тільки воду);
• лікування тварин провести за наступною схемою:
а) задають оксид цинку протягом 5 днів. У готовий
комбікорм його вводять у дозі від 3 до 5 кг/т;
б) обробляють антибактеріальними засобами (за ре-
зультатами чутливості до них збудників);
в) для зниження рівня рН у шлунково-кишковому
тракті, застосовують суміші органічних кислот –
мурашиної, пропіонової, сорбінової, фумарової,
бензойної;
г) поступово, протягом 7 днів, переводять тварин на
звичайний раціон.

Один із свинокомплексів, який успішно проводить лікувально-профілактичні заходи проти набрякової хвороби є ТОВ «Золотоніський бекон» у Черкаській області.

 Господарство «Золотоніський бекон» засновано у 2006 році. Сюди були завезені свиноматки та кнурі з Франції від фірми
«Франс Гібрид», які стали прабатьками нинішнього поголів'я. З грудня 2009 року за кількості поголів'я 15 тисяч свиней, підприємство працює на повну потужність. У червні 2012 року з Ірландії та Німеччини завезли 860 ремонтних свинок, в тому числі 300 голів племінного молодняку.
Сьогодні ТОВ «Золотоніський бекон» – це потужне сільськогосподарське підприємство, якому належить сучасний свинокомплекс в селі Крупське
Золотоніського району Черкаської області. Основний вид діяльності – вирощування та реалізація товарних свиней м’ясних та беконних порід.

На підприємстві застосовують прогресивні європейські технології утримання і годівлі свиней. Приміщення обладнані найсучаснішою автоматизованою технікою. Виробнича потужність свинокомплексу – 36 тисяч голів свиней в рік в 1-й черзі, 64 тисяч голів свиней в рік – в 2-й черзі.

Особлива увага приділяється якості вирощування товарної продукції. Саме для цього в господарстві використовується власна кормова база із зернових культур, вирощених на екологічно чистих полях сіл Крупського, Бубнової Слобідки Золотоніського району та села Степанки Черкаського району. Покупці м’яса, виробленого на підприємстві, є відомі м’ясопереробні підприємства України. В перспективі планується будівництво власного м’ясопереробного підприємства.